Journal of the Formosan Medical Association
Editorial Board
Editor-in-Chief Jia-Horng Kao    
Associate Editor Jin-Shing Chen    
Regional Editor
(North America)
T.-C. Wu    
Consultant Editors Tsu-Pei Hung Jung-Yaw Lin Kuo-Shyan Lu
  Kwen-Tay Luh Li-Min Huang  
Executive Editors Chun-Jen Liu Po-Nien Tsao Tyng-Guey Wang
  Chun-Pin Chiang Shuei-Liong Lin Wei-Ming Chen
  Lun-Jou Lo Tur-Fu Huang Wei-Zen Sun
       
Editors      
Cheng-Hsun Chiu I-Jong Wang Samson Wong
Chia-Ti Tsai
I-Rue Lai Shee-Uan Chen Chih-Hung Hsu Jenq-Yuh Ko
Shen-Feng Susan Gau
Chin-Chang Huang Jiann-Shing Jeng Sung-Jan Lin
Chi-Tai Fang Jin-Yuan Shih Tiffany Ting-Fang Shih Chung-Hsin Chen
Li-Fu Li Ting Fan LEUNG Chyong-Huey Lai Mei-Hsuan Lee
Yee-Chun Chen Hsin-Fu Chen Pei-Lung Chen Yen-Hsuan Ni
Hsiu-Hsi Chen Ruey-Meei Wu Yeur-Hur Lai  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
International Editorial Board
Andrew Lever Professor of Infectious Diseases, Department of Medicine, University of
  Cambridge, UK
Ben Berkhout Professor, Head of Laboratory of Experimental Virology, Department of
  Medical Microbiology, Center for Infection and Immunity Amsterdam
  (CINIMA), University of Amsterdam Academic Medical Center, The
  Netherlands
Kuan-Teh Jeang Head, Molecular Virology Section LMM, NIAID, NIH, Bethesda, USA
George Y. Wu Professor of Medicine, Chief, Division of Gastroenterology-Hepatology,
  Herman Lopata Chair in Hepatitis Research, University of Connecticut
  Health Center, USA
Lia van der Hoek Associate Professor, Department of Human Retrovirology, University of
  Amsterdam Academic Medical Center, The Netherlands
Lung-Ji Chang Professor, Department of Molecular Genetics and Microbiology, Powell
  Gene Therapy Center, McKnight Brain Institute, College of Medicine,
  University of Florida, USA
Ie-Ming Shih Associate Professor, Department of Pathology, Johns Hopkins University
  School of Medicine, USA
Jeong Kee Seo Professor, Chief, Division of Pediatric Gastroenterology,
  Hepatology and Nutrition, Department of Pediatrics, Seoul National
  University College of Medicine, Seoul National University Children's
  Hospital, Korea
O. John Semmes Anthem Professor for Cancer Research; Professor, Department of
  Microbiology and Molecular Cell Biology and Professor,
  Department of Pathology, Eastern Virginia Medical School; Director,
  Center for Biomedical Proteomics; Scientific Director, Virginia Prostate
  Center, USA
Paul J. Lehner Professor of Immunology and Medicine, Wellcome Senior Fellow and
  Honorary Consultant, University of Cambridge, Cambridge Institute for
  Medical Research, Addenbrooke’s Hospital, UK
Carrie L. Byington Professor of Pediatrics, Associate Chair for Clinical Research,
  Department of Pediatrics, University of Utah, USA
Malik Peiris Chair Professor, Department of Microbiology, The University of Hong
  Kong; Scientific Director, HKU-Pasteur Research Centre, Hong Kon
Lance Jennings Senior Clinical Lecturer, Christchurch School of Medicine and
  Health Sciences, University of Otago, New Zealand
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Editorial Staff Formosan Medical Association
  1, Chang-Te Street, Taipei 100, Taiwan.
Managing Editor  Joyce Huang Tel: (+886) (0)2 2331-0558/2381-0367/2382-1783
  Fax: (+886) (0)2 2389-6716
  E-mail: jfmaed@fma.org.tw
   
c2008 Elsevier & Formosan Medical Association ISSN 0929-6646
http://ajws.elsevier.com/jfma Publisher: ELSEVIER
http://www.jfma.org.tw Publishing Editor: Vicky A.S.Y. Lam